Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Päivitetty 7.11.2009

1. Rekisterinpitäjä

Gemilo Oy
Rautatienkatu 21 A 7.krs,
33100 Tampere
info@waraamo.com

3. Rekisterin nimi

Waraamo-palvelun asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, rekisterinpitäjän tai sen yhteistyökumppaneiden, mainostajien tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella eri viestimien ja palvelujen kautta. Rekisterin sisältämiä henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:

  • Sähköpostiosoite
  • Etunimi ja sukunimi
  • Sukupuoli
  • Syntymäaika
  • Postinumero (maantieteellistä tunnistamista varten)
  • Osoitetiedot
  • Lupatiedot
  • Asiakassuhteen päättymistiedot
  • Laskutusasiakkailta henkilötunnus

Arkaluonteisiksi katsottavien tietojen käsittely tapahtuu ainoastaan asiakkaan nimenomaisella suostumuksella.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteenä ovat verkkopalveluiden käyttäjäksi rekisteröitymisen yhteydessä sekä asiakassuhteen kestäessä asiakkaalta kerättävät tiedot. Henkilötietojen päivittämiseen saatetaan käyttää väestörekisteriä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille. Mikäli asiakkaiden tietojen luovuttaminen ulkopuolisille tulee ajankohtaiseksi, asiakkailta pyydetään etukäteen asianmukainen suostumus.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Lisäksi tietoja voidaan joutua poistamaan valvonnan seurauksena, mikäli asiakas esimerkiksi rikkoo palvelun käyttösopimusta, väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa palvelun avulla rikollista toimintaa.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu asianmukaisesti.

10. Kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten.

Haluatko lisätietoa Waraamosta?
Lähetä sähköpostia tukipalveluumme ja vastaamme Sinulle mahdollisimman pian!
info@waraamo.com